Object

Title: Regional Differences of Population Development in the Czech Republic in the Years 2001-2007

Title in english:

Regionalne różnice rozwoju ludności w Republice Czeskiej w latach 2001-2007

Creator:

Šašek, Miloslav

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 46, s. 477-483

Abstrakt:

Rozwój ludności w okresie transformacji w Republice Czeskiej, a także w ostatnich latach, okazuje się być procesem niezwykle zróżnicowanym. Zachodzące zmiany mają charakter dynamiczny. Po wstępnym gwałtownym spadku urodzeń do 90 000 noworodków rocznie (w okresie 1996-2001) nastąpił wzrost liczby urodzeń w ostatnich latach (w roku 2007 przyszło na świat ok. 115 000 dzieci). Według wstępnych szacunkowych obliczeń w pierwszym kwartale 2008 r. przyrost naturalny był stosunkowo wysoki. Jest to wynikiem opóźnionego wzrostu urodzeń związanego z wyżem demograficznym z lat 1973-1976. Zróżnicowanie regionalne pod względem rozwoju ludności ulega pogłębieniu. Jest ono wynikiem migracji ludności w okresie transformacji. Najwyższy przyrost naturalny obserwuje się w Pradze i jej okolicach, gdzie okres starzenia się ludności jest przedłużony (w związku ze zjawiskiem migracji oraz reprodukcji pokolenia migrującego). (abstrakt oryginalny)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:124178

Language:

eng

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 46 ; Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information