Object

Title: Innowacyjność lokalnych jednostek terytorialnych

Title in english:

The Innovativeness of Local Territorial Entities

Creator:

Brol, Ryszard

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 46, s. 52-61

Abstrakt:

Celem publikacji jest przeniesienie kategorii innowacyjności na szczebel gospodarki lokalnej. Realizacja tego celu wymagała zdefiniowania pojęcia innowacji i innowacyjności jako kategorii ekonomicznej oraz pojęcia stymulowania innowacyjności jako instrumentu polityki intraregionalnej. Publikacja - ze względu na limitowaną objętość - ogranicza się do przedstawienia dwóch aspektów innowacyjności lokalnej: innowacji jako egzogenicznego czynnika rozwoju lokalnego, dla którego nośnikiem dyfuzji są procesy delokalizacji produkcji i usług, stanowiące przejaw procesów globalizacji i integracji gospodarki; identyfikacji lokalnego endogenicznego potencjału innowacyjnego, którego głównymi elementami są kapitał ludzki i kapitał społeczny. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:124138

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 46 ; Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information