Object

Title: Praktyka zarządzania zobowiązaniami w Sektorze MŚP

Title in english:

Practice of Liabilities Management in Small and Medium Companies

Creator:

Prędkiewicz, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 9, s. 196-207

Abstrakt:

Przybliżono praktyki zarządzania zobowiązaniami w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce. Scharakteryzowano badania empiryczne przeprowadzone dla lat 1995-2004 i 2007, a dotyczące poziomu zadłużenia MŚP oraz źródeł finansowania. Badania przeprowadzono wśród 200 przedsiębiorców, natomiast analizie poddana ich sprawozdania finansowe. Autorka zauważa, że w obrębie sektora MPŚ występują istotne różnice.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2008

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:123487

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2008; Nr 9 (1209) ; Współczesne problemy analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information