Object

Title: Kultura bezpieczeństwa i jej wpływ na stan BHP w przedsiębiorstwie

Title in english:

Safety Culture and Its Influence on the Condition of Occupational Safety and Health in an Enterprise

Creator:

Chomątowska, Barbara

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 43, s. 235-242

Abstrakt:

Celem artykułu jest w pierwszej kolejności zarysowanie problemu bezpieczeństwa i zdrowia pracowników we współczesnych przedsiębiorstwach oraz ukazanie kierunku zmian, jakie zachodzą w sposobie podejścia podmiotów zarządzających do tych zagadnień. Następnie omówiona zostanie kwestia skuteczności działań podejmowanych w obszarze BHP w przedsiębiorstwie. W artykule szczególną uwagę zwrócono na kulturę bezpieczeństwa i jej wpływ na stan BHP w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122999

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 43 ; Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information