Object

Title: Praktyka budowania wizerunku pracodawcy w świetle badań pracowników regionu łódzkiego

Title in english:

Practice of Shaping the Employer Image in the Light of Employee Studies in the Łódź Region

Creator:

Cewińska, Joanna ; Striker, Małgorzata ; Wojtaszczyk, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 43, s. 164-171

Abstrakt:

Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych przez autorki na przełomie maja i czerwca 2008 r. wśród pracujących studentów Uniwersytetu Łódzkiego. Celem badań było sprawdzenie, jak postrzegają swoich pracodawców osoby już zatrudnione. Respondentów pytano m.in.: o opinie na temat organizacji w której pracują (czy firma jest dobrym pracodawcą, czy pracodawca dba o swoich pracowników); o sposoby komunikowania się; o stosunek firmy do rozwoju i szkoleń pracowniczych oraz o kształtowanie warunków pracy. Z badań wynika, że "badani nie oceniają swojego miejsca pracy jako wyjątkowo dobrego, nie czują się też szczególnie związani z pracodawcą". (fragment tekstu)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122991

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 43 ; Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information