Object

Title: Czynniki kształtujące płynność zatrudnienia w przedsiębiorstwie w świetle wybranej literatury przedmiotu

Title in english:

Factors that Determine Workforce Fluctuation in a Company Based on Selected Literature Concering the Theme

Creator:

Żarczyńska-Dobiesz, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 63, s. 151-159

Abstrakt:

Transformacja rynku pracodawcy w rynek pracownika, otwarcie granic Europy, rosnąca popularność leasingu pracowniczego, jak również niewywiązywanie się z obietnic złożonych podczas rekrutacji spowodowały wzrost płynności zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Zasadniczym celem artykułu jest zaprezentowanie elementów systemu motywacyjnego, takich jak: wynagrodzenia, ścieżka kariery, partycypacja pracowników, czas pracy, materialne środowisko pracy, które w istotny sposób mogą wpłynąć na zmniejszenie fluktuacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122840

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 63 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information