Object

Title: Jak sprawnie kształtować organizację sfery wykonawczej przedsiębiorstwa? Rola tzw. rozpiętości zadaniowej jako alternatywy rozpiętości kierowania

Title in english:

How to Efficiently Organize Operational Level of an Organization? The Importance of So-Called Spain of Tasks as an Alternative of the Span of Control

Creator:

Łobos, Krzysztof

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 63, s. 67-71

Abstrakt:

Artykuł poświęcony jest organizacji sfery wykonawczej przedsiębiorstwa. Autor dochodzi do wniosku, że obciążanie kierowników odpowiadających za pewne całościowe sfery działania (produkt, rynek, grupa klientów) odpowiedzialnością za nadmierną liczbę obszarów uzyskiwanych efektów w sytuacji ich niechęci do delegowania uprawnień może skutkować obniżoną efektywnością działania. Postuluje wprowadzenie pojęcia właściwej rozpiętości zadaniowej na oznaczenie dopuszczalnej percepcją i możliwościami maksymalnej liczby obszarów odpowiedzialności kierownika, która umożliwia zapewnienie dobrych efektów pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122831

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 63 ; Nauki o Zarządzaniu, vol. 1

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information