Object

Title: Modele autoregresyjne w prognozowaniu kwartalnych wyników finansowych spółek - stopień dopasowania modelu do danych rzeczywistych a dokładność prognoz

Title in english:

Simple Autoregressions in Forecasting Corporate Quarterly Financial Results - the Impact of Model's Fit to Actual Data and Forecasts Accuracy

Creator:

Welc, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 84, s. 83-93

Abstrakt:

Prognozy wyników finansowych są nieodłącznym elementem wyceny spółek. Przy ich sporządzaniu analitycy wykorzystują wiele informacji. Badania relatywnej trafności prognoz nie są jednoznaczne, co może wynikać z tego, że większość z nich stosuje predykcje autoregresyjne jako benchmarki dla prognoz analityków z pominięciem oceny wpływu stopnia dopasowania modeli do danych rzeczywistych na jakość prognoz. W artykule zbadano wpływ stopnia tego dopasowania na dokładność autoregresyjnych prognoz kwartalnych wyników finansowych. Wykazano (w przypadku przychodów i zysku operacyjnego) większą dokładność analityków niż prognoz autoregresyjnych niezależnie od stopnia dopasowania modeli do danych rzeczywistych. Relatywne błędy prognoz mechanicznych wykazały tendencję do zmniejszania się wraz ze wzrostem współczynników determinacji modeli.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122231

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 84 ; Ekonometria, vol. 27 ; Zastosowania metod ilościowych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information