Object

Title: Zrównoważony rozwój w obliczu globalnego kryzysu wodnego

Title in english:

Sustainable Development in the Face of the Global Water Crisis

Creator:

Majewska, Julia

Contributor:

Aleksandra Kuźmińska-Haberla. Redakcja

Description:

[w:] Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze / pod red. Aleksandry Kuźmińskiej-Haberli. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 106-119

Abstrakt:

Dążenie do zrównoważonego rozwoju stanowi wyzwanie w skali globalnej. Pojawiające się kryzysy, zarówno ekonomiczne, jak i środowiskowe, mogą przyczynić się do niewypełnienia ustalo-nych przez Organizację Narodów Zjednoczonych celów zawartych w Agendzie na rzecz Zrównoważone-go Rozwoju. Kryzysem mogącym zagrozić wszystkim państwom, jest kryzys wodny, którego konse-kwencje dotkną w szczególności przemysł oraz rolnictwo. Brak koordynacji działań na szczeblu ponadnarodowym może prowadzić do powstania konfliktów, których przedmiotem będzie najcenniej-szy zasób, który determinuje życie na Ziemi. Nieprawidłowe gospodarowanie zasobami wodnymi może dotknąć nie tylko kraje położone na terenach ubogich w wody powierzchniowe, lecz także na całym globie, który doświadcza wzrostu populacji. Niedobór słodkiej wody spowoduje niemożność zaspoko-jenia podstawowych ludzkich potrzeb, a w konsekwencji spowolnienie wzrostu gospodarczego w skali światowej. Celem badawczym niniejszego artykułu jest identyfikacja konsekwencji globalnego kryzysu wodnego dla gospodarki światowej. Pytanie badawcze, które przyczyniło się do wypełnienia celu arty-kułu, jest następujące: jakie przyczyny determinują podjęcie działań mających na celu ograniczenie nieodpowiedniego gospodarowania wodą? Metody badawcze wykorzystane w pracy to analiza litera-tury oraz metoda statystyczna. Dane zawarte w artykule pochodzą m.in. z Banku Światowego, FAO, GUS, UNIC oraz ONZ.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

10.15611/2022.29.9.08 ; oai:dbc.wroc.pl:120655

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Object collections:

Last modified:

Nov 24, 2023

In our library since:

Apr 5, 2023

Number of object content hits:

60

All available object's versions:

https://www.dbc.wroc.pl/publication/158921

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information