Object structure
Title:

Marketing relacyjny jako współczesne narzędzie marketingu

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Title in english:

Relationship Marketing as a Modern Marketing Tool

Creator:

Pupel, Natalia

Contributor:

Aleksandra Kuźmińska-Haberla. Redakcja

Subject and Keywords:

marketing relacyjny ; zachowania konsumentów ; trendy marketingowe ; relationship marketing ; consumer’s behavior, ; marketing trends

Description:

[w:] Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze / pod red. Aleksandry Kuźmińskiej-Haberli. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 59-73

Abstrakt:

W artykule autorka opisuje marketing jako nowy sposób budowania długotrwałych więzi z konsumentem. Analizuje współczesne trendy w dziedzinie marketingu, które korespondują ze zmianą zachowań społeczeństwa oraz nowymi możliwościami, ściśle związanymi z rozwojem tech-nologii. Poruszona została rola mediów społecznościowych w kreowaniu wizerunku marki oraz przygo-towaniu sprawnej komunikacji marketingowej za pośrednictwem sieci. Szczególny nacisk został położony na elastyczne podejście firm związane ze zmieniającymi się zachowaniami konsumentów i potrzebą budowania relacji o długim horyzoncie czasowym. W artykule została zastosowana metoda opisowa oraz analiza literatury przedmiotu z dziedziny marketingu. Wykorzystano również raporty branżowe dotyczące mediów społecznościowych. Przewodni wniosek dotyczy konieczności ciągłego dostosowywania się przedsiębiorstw do zmian rynkowych oraz ewolucji w zachowaniach nabywców.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

10.15611/2022.29.9.05

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Ekonomia i międzynarodowe stosunki gospodarcze

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: