Object

Title: Polityka kursowa w Polsce w kontekście wejścia do strefy euro

Title in english:

Exchange Rate Policy in Poland and the Accesion to the Eurozone

Creator:

Chrzan, Mariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132, s. 59-75

Abstrakt:

W artykule przedstawiono główne cechy polityki kursowej w Polsce w latach 1999-2009. Wskazano, że wahania kursu waluty krajowej w stosunku do euro były silniejsze niż w innych krajach UE pozostających poza strefą euro. Powodowało to destabilizację otoczenia makroekonomicznego przedsiębiorstw, a okresowe silne przewartościowanie złotego osłabiało ich pozycję konkurencyjną. Silne fluktuacje kursu zachęcały do ożywionej spekulacji na kursie polskiej waluty, obarczając gospodarkę wielkimi i zbędnymi kosztami. Zdaniem autora, szybkie przystąpienie do strefy euro eliminowałoby te niekorzystne zjawiska. W okresie przejściowym powinna zostać skorygowana polityka pieniężna, tak aby nie stabilizować cen za pomocą nadmiernej aprecjacji złotego. Cel ten NBP może łatwo osiągnąć, powiększając w razie potrzeby rezerwy walutowe.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119613

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132 ; Ekonomia, vol. 7 ; Regionalizm i globalizacja

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information