Object

Title: Wpływ unijnego programu TACIS na rozwój Wspólnoty Niepodległych Państw

Title in english:

The Influence of the EU's TACIS Programme on the Development of Commonwealth of Independent States

Creator:

Brodzka, Alicja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132, s. 49-58

Abstrakt:

Dwudziestoletniemu okresowi transformacji ustrojowej w państwach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego towarzyszyło zainteresowanie państw trzecich, z jednej strony dostrzegających w nowych krajach potencjalnych partnerów, z drugiej strony obawiających się napięć i konfliktów, mogących powstać w trakcie wdrażania trudnych zmian strukturalnych. Unia Europejska, doceniając wagę dobrych relacji politycznych, gospodarczych i kulturowych z państwami nie będącymi członkami Wspólnoty, zdecydowała o aktywnym włączeniu się w proces wspierania demokratycznych i prorynkowych zmian gospodarek krajów należących do Wspólnoty Niepodległych Państw. Artykuł analizuje wpływ unijnych programów pomocy zewnętrznej na rozwój krajów powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119612

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 132 ; Ekonomia, vol. 7 ; Regionalizm i globalizacja

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information