Obiekt

Tytuł: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Tytuł odmienny:

Liabilities and provisions for liabilities according to International Accounting Standards

Autor:

Grzelak, Wiktoria

Współtwórca:

Biernacki, Michał. Redaktor ; Kowalak, Robert. Redaktor

Opis:

Rachunkowość / pod. red. Michała Biernackiego i Roberta Kowalaka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 28-34

Abstrakt:

Aby efektywnie funkcjonować na rynku finansowym i wiarygodnie przedstawić obraz sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, jednostki gospodarcze są zobligowane przepisami powszechnie obowiązującego prawa do tworzenia zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Celem artykułu jest przedstawienie podziału i charakterystyki zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR 37) oraz pokazanie głównych różnic w klasyfikacji zdarzeń gospodarczych między prawem międzynarodowym a polskim prawem bilansowym. Jednolita i szczegółowa klasyfikacja pozwala zapewnić porównywalność między sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstw i ocenić ich kondycję finansową. W pracy jako metody badawcze zastosowano studia literaturowe, analizę aktów prawnych oraz wnioskowanie.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2022

Typ zasobu:

rozdział

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:117464

Język:

pol

Powiązania:

Debiuty Studenckie 2022 ; Rachunkowość

Prawa:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-SA 4.0

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Debiuty Studenckie

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji