Object

Title: Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Title in english:

Liabilities and provisions for liabilities according to International Accounting Standards

Creator:

Grzelak, Wiktoria

Contributor:

Biernacki, Michał. Redaktor ; Kowalak, Robert. Redaktor

Description:

Rachunkowość / pod. red. Michała Biernackiego i Roberta Kowalaka. - Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2022, s. 28-34

Abstrakt:

Aby efektywnie funkcjonować na rynku finansowym i wiarygodnie przedstawić obraz sytuacji majątkowej przedsiębiorstwa, jednostki gospodarcze są zobligowane przepisami powszechnie obowiązującego prawa do tworzenia zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Celem artykułu jest przedstawienie podziału i charakterystyki zobowiązań oraz rezerw na zobowiązania według Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR 37) oraz pokazanie głównych różnic w klasyfikacji zdarzeń gospodarczych między prawem międzynarodowym a polskim prawem bilansowym. Jednolita i szczegółowa klasyfikacja pozwala zapewnić porównywalność między sprawozdaniami finansowymi przedsiębiorstw i ocenić ich kondycję finansową. W pracy jako metody badawcze zastosowano studia literaturowe, analizę aktów prawnych oraz wnioskowanie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2022

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:117464

Language:

pol

Relation:

Debiuty Studenckie 2022 ; Rachunkowość

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Debiuty Studenckie

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information