Object

Title: Raportowanie zintegrowane w praktyce polskich spółek – próba oceny jakości ujawnień

Title in english:

Integrated reporting in the practice of Polish companies – an attempt of assessment of the disclosures quality

Creator:

Bek-Gaik, Bogusława ; Surowiec, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11, s. 199-219

Abstrakt:

Raport zintegrowany jest obecnie uważany za najdoskonalszą formę raportowania informacji niefinansowych. Jego zasadnicze cele stanowią połączenie informacji finansowych i niefinansowych na temat organizacji w jednym dokumencie oraz podniesienie efektywności komunikowania zewnętrznym interesariuszom informacji o tworzeniu wartości przez organizacje. Celem artykułu jest próba oceny jakości ujawnień w praktyce raportowania zintegrowanego polskich spółek w latach 2013-2017. W części empirycznej, wykorzystując analizę treści (content analysis) z zastosowaniem ważonego indeksu ujawnień (weighted disclosure index), przeprowadzono badanie jakości raportów zintegrowanych opracowanych przez 20 grup kapitałowych w rozpatrywanym okresie. Wyniki badań wskazują na stopniowe pozytywne zmiany w odniesieniu do zarówno liczby publikowanych raportów, jak i jakości niektórych obszarów ujawnień w publikowanych raportach. Pewne elementy raportów wymagają jednak poprawy i udoskonalenia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.11.14 ; oai:dbc.wroc.pl:75158

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information