Object

Title: Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę ochrony środowiska na obszarach wiejskich – studium przypadku wsi dolnośląskiej

Title in english:

Investment outlays for environmental protection infrastructure in rural areas – a case study of the lower silesian village

Creator:

Szymańska, Joanna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11, s. 165-184

Abstrakt:

Opracowanie prezentuje wyniki analizy nakładów inwestycyjnych poniesionych na rozwój wybranych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej służącej ochronie środowiska na dolnośląskiej wsi w latach 2007-2016. Stosunkowo najwięcej tych nakładów zostało przeznaczonych na rozwój kanalizacji zbiorczej, mniej na oczyszczalnie ścieków zbiorczych, najmniej zaś na składowiska odpadów i indywidualne wiejskie oczyszczalnie ścieków. Głównymi źródłami finansowania analizowanych inwestycji okazały się: fundusze strukturalne Unii Europejskiej, budżety samorządów gmin oraz fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Stosunkowo niewielkie znaczenie miały środki pochodzące z budżetu państwa i od mieszkańców wsi. W artykule zaprezentowano także efekty rzeczowe poniesionych nakładów inwestycyjnych. Do przygotowania opracowania wykorzystano metody badawcze typu desk research: opisową, analityczną, a także matematyczno-statystyczne (z wykorzystaniem oprogramowania Excel)

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.11.12 ; oai:dbc.wroc.pl:75156

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 11

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information