Obiekt

Tytuł: Organizacyjno–techniczne uwarunkowania implementacji podejścia procesowego w przedsiębiorstwie branży motoryzacyjnej

Tytuł odmienny:

Organizational and technical conditions ofimplementation process approach in the companies of automotive industry

Autor:

Nowacki, Krzysztof

Współtwórca:

Nowosielski, Stanisław. Promotor

Abstrakt:

Jedną z koncepcji, po którą chętnie sięgają przedsiębiorstwa, a kwalifikowanej formalnie do filozofii lean i opartą o podejście procesowe, jest koncepcja organizowania procesu produkcyjnego, jako tzw. „strumienia wartości produktu” (Value Stream - VS). W praktyce wprowadzanie podejścia procesowego, z wykorzystaniem koncepcji strumienia wartości i innych narzędzi doskonalenia procesów, w obszarze produkcji w przedsiębiorstwach branży motoryzacyjnej, napotyka na szereg przeszkód. Wdrażaniu podejścia procesowego w organizacji produkcji z wykorzystaniem koncepcji VS towarzyszą zarówno problemy natury technicznej, jak i organizacyjnej. Niniejsza praca identyfikuje modelowe ujęcie warunków zarówno technicznych, jak i organizacyjnych wdrażania koncepcji podejścia procesowego w przedsiębiorstwach produkcyjnych w branży motoryzacyjnej, w formie strumienia wartości. Proponuje metodykę postępowania w procesie wdrażania i funkcjonowania koncepcji podejścia procesowego, w formie strumienia wartości, w tego rodzaju przedsiębiorstwach

Wydawca:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

rozprawa doktorska

Identyfikator zasobu:

oai:dbc.wroc.pl:74266

Źródło:

Sygnatura: DR 1768

Język:

pol

Prawa:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Prawa dostępu:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Lokalizacja oryginału:

Własność autora

Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji