Object

Title: Wpływ niejednorodności populacji na ryzyko portfela zakładów emerytalnych

Title in english:

Impact of Heterogeneity of a Population on a Risk of Pension Insurance Portfolio

Creator:

Papież, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 127-135

Abstrakt:

Przedstawiony referat jest kontynuacją badań nad wpływem niejednorodności populacji wynikającej z nieobserwowalnych czynników na ryzyko demograficzne. W prowadzonych wcześniej badaniach autorka zaprezentowała m.in. jedną z metod analizy nieobserwowalnych czynników, a mianowicie modele nazywane frailty models, opisujące indywidualne zróżnicowanie umieralności. W modelach tego typu zakłada się, że Z jest nieobserwowalną, nieujemną zmienną losową, która charakteryzuje ryzyko danej grupy spowodowane zróżnicowaniem pod względem umieralności. Celem referatu jest analiza ryzyka demograficznego w portfelu zakładów emerytalnych przy założeniu, że populacja jest niejednorodna pod względem nieobserwowalnych czynników. Analiza ta pozwoli ocenić, w jakim stopniu indywidualne zróżnicowanie pod względem umieralności oraz niejednorodność populacji mają wpływ na wielkość ryzyka jednorazowej składki netto dla renty dożywotniej w zależności od wieku osoby rozpoczynającej pobieranie renty oraz dokonać oceny ryzyka dla portfela zakładów emerytalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:74101

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information