Object structure

Title:

Kierunki zmian w polityce lokacyjnej funduszy emerytalnych: koncepcje i implikacje

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Directions in Changes in Investment Policy in Open Pension Funds : Concepts and Implications

Creator:

Nagel, Wojciech

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106, s. 93-101

Abstrakt:

W 2008 r. rząd, z udziałem partnerów społecznych, przyspieszył prace programowe związane z tzw. dokończeniem reformy emerytalnej. Uchwalono kluczowe ustawy o emeryturach pomostowych i emeryturach kapitałowych. Konsekwencje kryzysu finansowego w USA, negatywnie oddziałujące na rynki finansowe, także w Polsce, skutkowały gwałtownym załamaniem się indeksów giełdowych. Pogorszyły się wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych, które zakończyły ubiegły rok stratą w wysokości ok. 14,9 mld złotych. Podjęto dyskusję na temat realizowanych strategii lokacyjnych, konkurencji cenowej oraz wyników inwestycyjnych funduszy emerytalnych. W efekcie przedstawiono założenia do nowelizacji prawa regulującego ich funkcjonowanie. Zamiarem autora jest ich analiza oraz wskazanie możliwych implikacji projektowanych zmian

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2010

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2010; Nr 106 ; Ubezpieczenia e merytalne, społeczne i metody aktuarialne

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu