Object

Title: Reforma WTO – stan obecny i perspektywy

Title in english:

WTO reform – current status and prospects

Creator:

Wróblewski, Marek ; Stecz, Katarzyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 3, s. 101-114

Abstrakt:

Multilateralny system handlu przeżywa poważny i długotrwały kryzys, którego przejawy szczególnie wyraźnie widać w modelu funkcjonowania i działalności WTO. Z tego względu po fiasku XI Konferencji Ministerialnej WTO rozpoczęto debatę wewnętrzną w WTO dotyczącą potencjalnej reformy tej organizacji międzynarodowej. Niniejszy artykuł podejmuje próbę wskazania na najważniejsze elementy aktualnego dyskursu modernizacyjnego WTO oraz zarysowania perspektyw tego procesu. W wymiarze metodologicznym opracowanie oparto przede wszystkim na krytycznej analizie dokumentów źródłowych WTO, a także obserwacji uczestniczącej i wywiadach bezpośrednich z uczestnikami tych prac w WTO. Uzyskane wyniki badań sugerują, iż reforma WTO wydaje się niezbędna dla zachowania relewantności tej organizacji w instytucjonalnej architekturze gospodarki światowej. Jednakże utrzymująca się nadal głęboka polaryzacja stanowisk pomiędzy krajami rozwiniętymi i rozwijającymi się może stanowić fundamentalną barierę dla prób modernizacji tej instytucji

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2019

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2019.3.09 ; oai:dbc.wroc.pl:73136

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2019; vol. 63, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Edition name Date
Reforma WTO – stan obecny i perspektywy Jun 11, 2022

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information