Object

Title: Pozostałości górnictwa rud uranu i żelaza w rejonie Kowar. Część I

Title in english:

Remains of mining of uranium and iron ores in Kowary area. Part I

Creator:

Borzęcki, Robert ; Wójcik, Dariusz

Contributor:

Zagożdżon, Paweł P. Redakcja

Description:

Hereditas Minariorum, Vol. IV, 2017, s. 81-108

Abstrakt:

Przedstawiono krótką historię i obecny stan zachowania pozostałości prac górniczych w rejonie Kowar. Jest on podzielony na dwie części. W części pierwszej zaprezentowano wyniki prac inwentaryzacyjnych przeprowadzonych na terenie kopalni „Wolność” i w jej najbliższych okolicach. Inwentaryzacją objęto tu 17 obiektów górniczych (szyby, sztolnie, odkrywki, zapadliska powierzchniowe, hałdy pokopalniane itp.), które poddano badaniom mineralogicznym, petrograficznym i radiometrycznym oraz udokumentowano fotograficznie. Prowadzono również badania historyczne w archiwach i bibliotekach. Podczas prac inwentaryzacyjnych zaobserwowano destrukcyjne zmiany zachodzące w wyżej wymienionych obiektach górniczych z upływem czasu. Udokumentowano m. in. zniszczenia będące skutkiem katastrofalnej powodzi w lipcu 1997 r. Zwrócono także uwagę na pozytywne działania lokalnych władz, mające na celu zminimalizowanie szkodliwego oddziaływania różnego rodzaju pozostałości prac górniczych na ludzi i środowisko. Biorąc pod uwagę zakończone powodzeniem próby udostępnienia dwóch dawnych sztolni po uranowych dla ruchu turystycznego i związany z tym wzrost zainteresowania rejonem Kowar wydaje się słuszne podjęcie prac zabezpieczających w innych, interesujących obiektach górniczych tego rejonu pod kątem stworzenia tu w przyszłości ścieżki dydaktycznej. Obiekty stwarzające zagrożenie dla ludzi i środowiska powinny natomiast zostać całkowicie zlikwidowane.

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.5277/hm170405 ; oai:dbc.wroc.pl:72352

Source:

click here to follow the link

Language:

pol

Relation:

Hereditas Minariorum ; Hereditas Minariorum, Vol. IV, 2017 ; Politechnika Wrocławska. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Politechnika Wrocławska

Group publication title:

Hereditas Minariorum

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information