Obiekt

Tytuł: Obowiązki kierownika projektu – analiza text mining

Tytuł odmienny:

Responsibilities of project manager –text mining analysis

Autor:

Wyskwarski, Marcin

Abstrakt:

W pracy podjęto próbę identyfikacji zakresu obowiązków kierownika projektu z wykorzystaniem analizy text mining. Analizie poddano treść ofert pracy pobranych z serwisu internetowego. Badania miały udzielić odpowiedzi, czy na podstawie wyników przeprowadzonej anlizy text mining będzie można ustalić zakres obowiązków kierownika projektu. Stosownie do przyjętego celu ustalono strukturę pracy. W punkcie drugim, korzystając z badań literaturowych, omówiono zakres obowiązków kierownika projektu. Kolejny punkt obejmuje najważniejsze informacje dotyczące text miningu. Zawarto w nim podstawowe definicje, obszary zastosowań, a także uproszony podział etapów analizy text mining. Punkt trzeci został podzielony na dwie część. W pierwszej omówiono sposób i miejsce zebrania danych, a także procedurę przeprowadzonej analizy. Ostatnia część punktu trzeciego przedstawia wyniki przeprowadzonej analizy. Ustalono dzięki niej najczęściej występujące w ofertach słowa oraz jaka była ich korelacja z innymi słowami w danej grupie analizowanych ogłoszeń.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

czasopismo

Identyfikator zasobu:

DOI: 10.15611/mf.2018.4.07

Źródło:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 4

Język:

pol

Powiązania:

Management Forum

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji