Object structure
Title:

Czynniki optymalizacji struktury zatrudnieniapracowników stałych i tymczasowych

Group publication title:

Management Forum

Title in english:

Optimization factors of permanent and temporary staff structure

Creator:

Skowron-Mielnik, Beata ; Prokop, Dariusz ; Wojtkowiak, Grzegorz

Subject and Keywords:

optymalizacja zatrudnienia ; koszty elastyczności zatrudnienia ; produktywność pracowników tymczasowych ; elastyczność produkcji ; employment optimization ; costs of employment flexibility ; productivity of temporary employees ; production flexibility

Description:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 4, s. 31-39

Abstrakt:

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki elastyczności organizacji w zakresie procesów produkcyjnych i zatrudnienia. Przesłanką podjęcia tematu było zauważane w praktyce gospodarczej rosnące zapotrzebowanie na elastyczną siłę roboczą, którego przejawem jest wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. W przypadku podmiotów produkcyjnych rodzi to jednak równie wiele korzyści co problemów. Celem opracowania stało się więc zidentyfikowanie czynników optymalizacji struktury zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych. W związku z tym uznano, że odpowiednią metodą przeprowadzenia badań empirycznych będzie studium przypadku – do analizy wybrano przedsiębiorstwo produkcyjne, które wykorzystuje pracę tymczasową, jednak sytuacja ta stwarza problemy zarządzania pracownikami zarówno tymczasowymi, jak i stałymi. W wyniku przeprowadzonych badań wskazano na trzy istotne czynniki: koszt pracy, wydajność pracy, doświadczenie zawodowe. Zidentyfikowane czynniki i sposób ich oddziaływania stwarzają podstawę do podjęcia próby zbudowania modelu optymalizacji elastycznej struktury zatrudnienia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2018

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/mf.2018.4.05

Language:

pol

Relation:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 4

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: