Obiekt

Tytuł: Czynniki optymalizacji struktury zatrudnieniapracowników stałych i tymczasowych

Tytuł odmienny:

Optimization factors of permanent and temporary staff structure

Autor:

Skowron-Mielnik, Beata ; Prokop, Dariusz ; Wojtkowiak, Grzegorz

Opis:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 4, s. 31-39

Abstrakt:

Niniejszy artykuł dotyczy problematyki elastyczności organizacji w zakresie procesów produkcyjnych i zatrudnienia. Przesłanką podjęcia tematu było zauważane w praktyce gospodarczej rosnące zapotrzebowanie na elastyczną siłę roboczą, którego przejawem jest wzrost zatrudnienia pracowników tymczasowych. W przypadku podmiotów produkcyjnych rodzi to jednak równie wiele korzyści co problemów. Celem opracowania stało się więc zidentyfikowanie czynników optymalizacji struktury zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych. W związku z tym uznano, że odpowiednią metodą przeprowadzenia badań empirycznych będzie studium przypadku – do analizy wybrano przedsiębiorstwo produkcyjne, które wykorzystuje pracę tymczasową, jednak sytuacja ta stwarza problemy zarządzania pracownikami zarówno tymczasowymi, jak i stałymi. W wyniku przeprowadzonych badań wskazano na trzy istotne czynniki: koszt pracy, wydajność pracy, doświadczenie zawodowe. Zidentyfikowane czynniki i sposób ich oddziaływania stwarzają podstawę do podjęcia próby zbudowania modelu optymalizacji elastycznej struktury zatrudnienia.

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Miejsce wydania:

Wrocław

Data wydania:

2018

Typ zasobu:

artykuł

Identyfikator zasobu:

doi:10.15611/mf.2018.4.05 ; oai:dbc.wroc.pl:59615

Język:

pol

Powiązania:

Management Forum, 2018, vol. 6, no. 4

Prawa dostępu:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Licencja:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Lokalizacja oryginału:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Tytuł publikacji grupowej:

Management Forum

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji