Opis projektu

Prace zmierzające do powstania zasobu cyfrowego Politechniki Wrocławskiej rozpoczęto w 2002 roku. Ich początkowym efektem był wykaz książek w pełnym tekście zamieszczony w kwietniu 2004 r. na stronie internetowej Biblioteki Głównej i OINT. Były to materiały współczesne, wydane przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej, a także zdigitalizowane tytuły do których wygasły prawa autorskie majątkowe.


W listopadzie 2004 r. tytuły przeniesiono do Biblioteki Cyfrowej Politechniki Wrocławskiej (BC PWr), która jako druga w Polsce została uruchomiona na platformie dLibra i kontynuowano zamieszczanie publikacji przeznaczonych głównie dla pracowników i studentów Politechniki Wrocławskiej, z których dzięki sieciowemu rozpowszechnianiu mogą korzystać wszyscy użytkownicy Internetu.


Z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich - BC PWr przekształciła się w Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową (DBC), stając się środowiskową biblioteką otwartą na współpracę z bibliotekami w całym regionie. 20 grudnia 2006 roku powstało Konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej do którego przystąpiło jedenaście wrocławskich instytucji. W ciągu następnych dziesięciu lat przyjęto do Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej kolejnych jedenastu partycypantów zarówno z Wrocławia, jak i regionu.


Od początku istnienia Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, jednym z jej głównych celów jest zapewnienie powszechnego i nieograniczonego dostępu do zbiorów naukowo-dydaktycznych, kulturalnych i regionalnych. Dlatego też materiały są w niej dostępne zgodnie z ideą open access – 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie, bez konieczności rejestracji czy opłat.


Serwis DBC działa przy wsparciu Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego. Zbiory cyfrowe biblioteki składowane są na infrastrukturze Centrum, która zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo przechowywanych danych.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji