Object

Title: Stan wiedzy kształcącej się młodzieży o opakowaniach aktywnych i inteligentnych

Title in english:

State of knowledge of young people on active and intelligent packaging

Creator:

Fietz, Magdalena ; Lesiów, Tomasz

Description:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2017, Nr 3 (26), s. 9-27

Abstrakt:

Celem pracy było zbadanie stanu wiedzy młodzieży na temat opakowań aktywnych i inteligentnych oraz stopnia deklarowanej przez nią gotowości do dokonywania zakupu tak zapakowanych produktów żywnościowych. Sporządzono autorski kwestionariusz składający się z 20 pytań, w tym 5 pytań charakteryzujących respondenta. O wypełnienie wersji papierowej kwestionariusza poproszono uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Oławie, a wersja elektroniczna została skierowana do studentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Do analizy przyjęto 254 poprawnie wypełnione ankiety. Zebrane dane opracowano za pomocą programu Microsoft Excel 2010. Tylko 21,3% uczniów szkół średnich posiada wiedzę o opakowaniach aktywnych lub inteligentnych, ponad dwukrotnie mniej aniżeli grupa badawcza studentów (52,5%). Po zapoznaniu ankietowanych z istotą działania obu rodzajów opakowań zarówno uczniowie, jak i studenci, w podobnym stopniu, pozytywnie zadeklarowali chęć nabywania produktów zapakowanych odpowiednio w opakowania aktywne (67,3%) i inteligentne (95,3%), pod warunkiem nieznacznego wzrostu ich cen, tzn. poniżej 0,50 zł (43,9%) lub od 0,50 zł do 1,00 zł (21,8%). Głównym źródłem wiedzy o obu rodzajach opakowań są Internet oraz szkoła i uczelnia. Młodzi konsumenci dostrzegają ważną rolę przemysłu w upowszechnieniu opakowań innowacyjnych. Chcą nie tylko, aby te opakowania stopniowo znalazły się na rynku, ale także chcą otrzymać pełną informacje, jaką rolę spełniają one w przypadku danego produktu i czy zapakowany w nie produkt jest bezpieczny

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:50289

Language:

pol

Relation:

Nauki Inżynierskie i Technologie = Engineering Sciences and Technologies, 2017, Nr 3 (26)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information