Object

Title: Kierunki zastosowania ICT w komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowań sądowych

Title in english:

Directions of ICT use in communication between participants of judicial pro- ceedings

Creator:

Chomiak-Orsa, Iwona ; Greńczuk, Andrzej

Description:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 4 (46), s. 33-41

Abstrakt:

Celem niniejszego artykułu jest analiza obecnych regulacji prawnych w zakresie wykorzystania technologii komunikacyjno-informacyjnych (ICT) w realizacji procedur postępowań sądowych. Ze względu na unormowania prawne, które definiują zarówno podmioty procedury, jak i zakres komunikacji między stronami postępowań sądowych, wdrażanie rozwiązań z zakresu ICT w tym obszarze jest bardzo specyficzne i ograniczone wieloma względami ustawodawczymi. Obecnie możliwość implementowania narzędzi komunikacji na odległość nie jest w pełni wykorzystywana ze względu na brak umocowania ich w przepisach prawnych, jak również samo podejście zainteresowanych. Autorzy prezentują postulaty de lege ferenda w zakresie zastosowania elektronicznych pism procesowych w postępowaniu egzekucyjnym, w tym również istniejące systemy komputerowe wspomagające prace sądów i komorników. Artykuł ma charakter przeglądowy. Zaprezentowane zostały w nim badania literaturowe, jak również przykłady rozwiązań aplikacyjnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:43699

Language:

pol

Relation:

Informatyka Ekonomiczna = Business Informatics, 2017, Nr 4 (46)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information