Object structure
Title:

Aktywność władz samorządowych w strukturach klastrowych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Activity of local government in cluster structures

Creator:

Borkowska-Niszczota, Małgorzata

Subject and Keywords:

klastry turystyczne ; władze samorządowe ; inicjator klastra ; rozwój klastrów ; instrumenty wsparcia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 77-87

Abstrakt:

W artykule poruszono problem praktycznego członkostwa władz samorządowych w klastrach, w szczególności z branży turystycznej, działających w Polsce Wschodniej oraz pełnienia przez samorząd roli inicjatora tego typu powiązań. Prezentację wyników badań własnych poprzedził przegląd literatury. Przedstawiono teoretyczne zagadnienia dotyczące znaczenia władz publicznych w strukturach klastrowych, zwłaszcza ich roli w procesie powstawania i dalszym rozwoju i funkcjonowaniu tego typu powiązań sieciowych. Ukazano także wyniki wcześniejszych badań dotyczących analizowanej problematyki. Jako metody badawcze zastosowano: metodę desk research oraz badania literaturowe. Przeprowadzone badania wskazują na potrzebę większego zaangażowania władz publicznych w problemy rozwoju klastrów, poprzez bezpośredni ich udział w strukturach, obok przedstawicieli biznesu, instytucji okołobiznesowych i ośrodków naukowo-badawczych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.06

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: