Object structure
Title:

Podnoszenie konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej jako zadanie organizacji nimi zarządzających

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Rising the competitiveness of destinations as a task of destination management organizations

Creator:

Borzyszkowski, Jacek

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; obszary recepcji turystycznej ; organizacje zarządzająceobszarami recepcji turystycznej ; competitiveness ; destinations ; destination management organizations

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2017, Nr 473, s. 88-97

Abstrakt:

Podstawowym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie znaczenia konkurencyjności jako zadania organizacji zarządzających obszarami recepcji turystycznej (DMO). Dokonano przeglądu definicji konkurencyjności, jednocześnie akcentując, iż zagadnienie to jest stosunkowo różnie pojmowane w literaturze naukowej. W dalszej kolejności przedstawiono wybrane poglądy naukowców na temat znaczenia konkurencyjności w odniesieniu do sektora turystycznego, a w szczególności do obszarów recepcji turystycznej (ORT). Przeprowadzona analiza jednoznacznie wykazała, że z punktu widzenia rozwoju określonych ORT zagadnienie konkurencyjności ma priorytetowe znaczenie. Podkreślono, że znaczną rolę w zakresie podnoszenia konkurencyjności ORT powinny odgrywać organizacje zarządzające obszarami recepcji turystycznej. Badania przeprowadzone wśród 184 europejskich DMO wykazały, że podnoszenie konkurencyjności obszarów recepcji turystycznej jest uznawane jako działanie o dużym znaczeniu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2017

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2017.473.07

Language:

pol

Relation:

Gospodarka turystyczna w regionie. Przedsiębiorstwo. Samorząd. Współpraca ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2017; Nr 473

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: