Object structure
Title:

Łódź, Łódzkie, Polska - czynniki rozwoju sektora MSP w ocenie studentów kierunku gospodarka przestrzenna UŁ

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Łódź, Łódź voivodeship, Poland – factors of SME sector development as a result of evaluation by students of Spatial Economy subject at University of Łódź

Creator:

Chądzyński, Jacek

Subject and Keywords:

sektor MSP ; czynniki rozwoju sektora MSP

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 24-32

Abstrakt:

Od dobrych kilkudziesięciu już lat wiele się mówi o roli sektora małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym, o czynnikach, które wpływają na jego rozwój oraz konieczności dodatkowego wspierania tego rozwoju. W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań pilotażowych, przeprowadzonych w czerwcu 2010 r. wśród studentów kierunku gospodarka przestrzenna Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, którzy zostali poproszeni o ocenę stanu czynników rozwoju sektora MSP dla całej Polski, województwa łódzkiego oraz Łodzi

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: