Object structure
Title:

Wybrane przedsięwzięcia wspierające innowacyjność realizowane w Unii Europejskiej w kontekście budowania gospodarki opartej na wiedzy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Selected actions supporting innovation taken in the European Union in the context of building knowledge based economy

Creator:

Derlukiewicz, Niki

Subject and Keywords:

gospodarka ; wiedza ; innowacja ; projekty

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 33-41

Abstrakt:

W Unii Europejskiej podejmowanych jest szereg działań i inicjatyw wspierających innowacyjność. Związane jest to z przyjęciem w 2000 r. Strategii Lizbońskiej, zgodnie z którą ugrupowanie to powinno stać się najbardziej konkurencyjną, dynamiczną i opartą na wiedzy gospodarką świata. Wprawdzie w 2005 r. Strategia Lizbońska została zmodyfikowana o cele zapewnienia bardziej zdecydowanego i trwałego wzrostu oraz większej liczby lepszych miejsc pracy, jednak jako priorytety pozostawiono budowę gospodarki opartej na wiedzy oraz wspieranie wiedzy i innowacyjności w Europie. W artykule omówiona została istota gospodarki opartej na wiedzy oraz przedstawiono wybrane działania realizowane w Unii Europejskiej na rzecz budowy takiej gospodarki

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: