Object structure
Title:

Przeobrażenia struktury gospodarczo-przestrzennej województwa dolnośląskiego w latach 2007-2009

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Transformation of economic and spatial structure of Lower Silesian voivodeship in years 2007-2009

Creator:

Zakrzewska-Półtorak, Alicja

Subject and Keywords:

gospodarka regionalna i lokalna ; województwo dolnośląskie ; przekształcenia gospodarczo-przestrzenne ; aktywność przedsiębiorstw ; aktywność samorządów lokalnych

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 195, s. 205-214

Abstrakt:

W artykule analizowane są przekształcenia struktury przestrzennej i gospodarczej w regionie w okresie światowego załamania gospodarczego. Autorka zbadała czynniki dotyczące: liczby mikropodmiotów przypadających na 1 tys. ludności, liczby nowo rejestrowanych podmiotów netto na 10 tys. ludności, zmiany w latach 2007-2009 liczby podmiotów zarejestrowanych, zmiany liczby podmiotów zarejestrowanych w wybranych sekcjach PKD (2007-2009), zmiany wydatków z budżetów gmin w latach 2008 i 2009, nakładów inwestycyjnych państwowych i samorządowych jednostek i zakładów budżetowych przypadających na 1 tys. ludności (2007-2008), dostępu do Internetu w szkołach podstawowych i gimnazjach (2007/2008 i 2008/2009). Pozwoliły one na częściowe określenie przekształceń zachodzących w badanym okresie w odniesieniu do aktywności przedsiębiorstw oraz samorządów lokalnych

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 195

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: