Object

Title: Podręczna księga wiejskiego gospodarstwa obejmująca: szczegółowe zasady różnych autorów niemieckich i przepisy tak co do teoryi jako i praktyki, mianowicie: klassyfikacyą, szacowanie i obrabianie gruntów, systematy gospodarcze, płodozmiany; uprawę roślin gospodarskich, pastewnych, olejnych, przędziwnych; produkcyą paszy, słomy; produkcyą nawozu, nawożenie; chów inwentarza; obliczanie wszelkiego rodzaju kosztów produkcyj gospodarskich; zasady i przepisy taksacyi i anszlagowania; zasady i teorye chemii zastosowane do rolnictwa i fizyologii roślin; teorye Hlubka i Liebiga i t. d. T. 3

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information