Object

Title: Zawód: tancerka/tancerz. Identyfikacja kluczowych problemów z perspektywy badań własnych

Title in english:

Occupation dancer. The key issues from the perspective of own research

Creator:

Czarniakowski, Arkadiusz

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 1 (5), s. 85-97

Abstrakt:

Artykuł porusza temat zawodu tancerki/tancerza w instytucjach kultury, takich jak teatry. Przedstawiono w nim zarys i specyfikę pracy wykonywanej przez tę grupę zawodową, jak również przeanalizowano ogólnie współczesny rynek artystyczny w Polsce. W artykule skupiono się m.in. na stylu zarządzania, work-life balance, problematyce zabezpieczenia społecznego oraz kulturze organizacyjnej. Przeprowadzono w tym celu wywiad indywidualny z etatowymi tancerzami jednego z wrocławskich teatrów. Zadaniem artykułu jest przede wszystkim próba opisu zawodu tancerza/tancerki oraz identyfikacja najważniejszych problemów związanych z jego wykonywaniem. Dodatkowym celem jest wstępna analiza literatury przedmiotu. Powodem, który skłonił autora do analizy tego zagadnienia, jest widoczny niedostatek opracowań dotyczących prezentowanego tematu w dotychczasowych opracowaniach literaturowych. Koncentracja omawianych zagadnień dotyczy ogólnie branży artystycznej, rzadko stricte tanecznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:34949

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2016, Nr 1 (5)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Nauki Społeczne

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information