Object structure
Title:

Spójność ekonomiczna, społeczna i terytorialna Unii Europejskiej – konwergencja czy dywergencja

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Economic, social and territorial cohesion of the European Union - convergence or divergence

Creator:

Pastuszka, Sławomir

Subject and Keywords:

integracja europejska ; konwergencja ; polityka spójności ; spójność gospodarcza ; spójność społeczna ; spójność terytorialna ; European integration ; convergence ; economic ; cohesion policy ; social and territorial cohesion

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 179-189

Abstrakt:

Podstawowym celem polityki spójności jest dążenie do konwergencji, czyli do pogłębiania spójności ekonomicznej, społecznej i przestrzennej w obrębie Unii Europejskiej. Osiągnięcie tego celu jest możliwe pod warunkiem szybszego tempa rozwoju uboższych obszarów Unii. Niniejszy artykuł wykazuje, że w latach 1994-2008 odnotowano zmniejszenie dystansu dzielącego kraje kohezyjne od średniego poziomu UE-27 i od krajów UE-15. Motorem wzrostu gospodarczego krajów kohezyjnych był większy przyrost wydajności i wzrost zatrudnienia

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: