Object structure
Title:

Polityka wspierania i tworzenia sieciowych struktur przestrzennych w Polsce na tle wybranych krajów UE

Group publication title:

Biblioteka Regionalisty

Title in english:

Policy of supporting and creating of spatial networks structures in Poland on the background of selected EU countries

Creator:

Mempel-Śnieżyk, Anna

Subject and Keywords:

struktury sieciowe ; instrumenty wspierania struktur sieciowych ; polityka klastrowa ; network structures ; instruments supporting network ; structures ; cluster policy

Description:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11, s. 163-177

Abstrakt:

W artykule podjęto rozważania nad rolą jednoczesnej konkurencji i kooperacji oraz nad tworzeniem struktur sieciowych w gospodarce regionu. Podkreślono, że mogą one być skutecznym środkiem przyciągania bezpośrednich inwestycji zagranicznych i trwałego związania inwestorów zagranicznych z gospodarką narodową. W drugiej części artykułu skoncentrowano się na działaniach wspierających struktury sieciowe w Polsce, na instrumentach i działaniach w dziedzinie polityki klastrowej w niektórych krajach UE i kierunku planowanej polityki klastrowej w Polsce

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Biblioteka Regionalisty, 2011, Nr 11

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: