Object structure
Title:

Uwarunkowania zaangażowania organizacyjnego pracowników – przykład inżynierów

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Determinants of organizational commitment (on the example of engineers)

Creator:

Kmiotek, Krystyna

Subject and Keywords:

zaangażowanie organizacyjne ; zarządzanie zasobami ludzkimi ; inżynierowie ; organizational commitment ; human resources management ; engineers

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 81-90

Abstrakt:

Celem artykułu jest ocena zaangażowania organizacyjnego inżynierów oraz identyfikacja czynników mających na niego wpływ. W opracowaniu, po analizie problemów terminologicznych w zakresie zaangażowania organizacyjnego, przyjęto do badań koncepcję zaangażowania organizacyjnego J.P. Meyer i N.J. Allen, składającego się z trzech wymiarów: emocjonalnego, trwania i normatywnego. Następnie na podstawie badań pracowników na stanowiskach inżynierskich (próba 453 osoby) dokonano oceny poziomu ich zaangażowania organizacyjnego oraz zbadano zależność między zaangażowaniem organizacyjnym a cechami socjodemograficznymi oraz elementami zarządzania zasobami ludzkimi. W ankietowanej grupie inżynierów zaangażowanie organizacyjne wykazuje statystycznie istotny związek z wiekiem pracowników oraz formą zatrudnienia. Na tę kategorię ma także wpływ zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.07

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: