Object structure
Title:

Czy koncepcja pozytywnego przywództwa może stać się paradygmatem w naukach o zarządzaniu?

Group publication title:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences

Title in english:

Can the concept of positive leadership become a paradigm in management studies?

Creator:

Karaszewski, Robert ; Lis, Andrzej

Subject and Keywords:

pozytywne przywództwo ; pozytywna teoria organizacji ; paradygmat ; positive leadership ; positive organisational scholarship ; paradigm

Description:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27), s. 72-80

Abstrakt:

Paradygmat definiowany jest przez Kuhna jako pogląd naukowy powszechnie uznawany w danym okresie przez społeczności uczonych działających w obrębie określonej dyscypliny naukowej i dostarczający im modelowych problemów i rozwiązań. W odniesieniu do nauk o zarządzaniu trwają spory; czy dyscyplina ta wciąż znajduje się w okresie przedparadygmatycznym; będącym pierwszą fazą rozwoju dyscypliny naukowej; czy nauki o zarządzaniu można uznać za dyscyplinę wieloparadygmatyczną. Przyjmując jednak; że w naukach o zarządzaniu występują twierdzenia mające charakter paradygmatu; do podstawowych kanonów należy zaliczyć założenie; że przywództwo jest czynnikiem kluczowym dla sukcesu lub porażki organizacji. Ostatnio; wraz z rozwojem pozytywnego podejścia do zarządzania (Positive Organisational Scholarship); wyłoniła się koncepcja pozytywnego przywództwa. Celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie; czy koncepcja pozytywnego przywództwa może stać się paradygmatem w naukach o zarządzaniu

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2016

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

doi:10.15611/noz.2016.2.06

Language:

pol

Relation:

Nauki o Zarządzaniu = Management Sciences, 2016, Nr 2 (27)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: