Object

Title: Model tematycznej hurtowni danych na potrzeby badania przebiegu i efektów kampanii e-mailingowych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 236, s. 95-112

Similar

This page uses 'cookies'. More information