Object

Title: Wpływ zmian demograficznych na ekonomiczne zabezpieczenie starości społeczeństwa w Polsce

Title in english:

The influence of demographic changes on the economic safety of the old age of society in Poland

Creator:

Nietupska, Aneta

Description:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3), s. 33-46

Abstrakt:

Celem artykułu jest omówienie konsekwencji gospodarczych, jakie niesie za sobą fakt starzenia się polskiego społeczeństwa. W artykule akcentowane są negatywne skutki starzenia, które przekładają się na wzrost wydatków publicznych. Egzemplifikacją starzenia są dynamiczne zmiany struktury społecznej pod względem wieku, a szczególnie wzrost liczebności kohorty w wieku poprodukcyjnym. Zaistniała sytuacja ma wpływ na stabilność finansów publicznych ze względu na konieczność zwiększenia wydatków publicznych na zabezpieczenia społeczne i zdrowotne. W tekście artykułu wyjaśniono również pozytywne aspekty starzenia się społeczeństwa dla polskiej gospodarki, które są impulsem do rozwoju nowych segmentów rynku dóbr i usług związanych ze wzrostem konsumpcji osób starszych. Nowe wyzwania i możliwości otwiera tzw. srebrna gospodarka.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2015

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:29890

Language:

pol

Relation:

Społeczeństwo i Ekonomia = Society and Economics, 2015, Nr 1 (3)

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-NC-ND 3.0 PL

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Group publication title:

Nauki Społeczne

Format:

application/pdf

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information