Object

Title: Zastosowanie reguł asocjacyjnych do analizy danych ankietowych w wybranych obszarach logistyki przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information