Object structure
Title:

Krytyka liberalnej doktryny lat 90. i nowe nurty w ekonomii pierwszej dekady XXI wieku

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Criticism of neoclassic doctrine of the 90s and new currents of economics in the first decade of the XXI century

Creator:

Peszko, Adam

Subject and Keywords:

klasyczna liberalna doktryna ekonomiczna ; nowa ekonomia instytucjonalna ; classic liberal economic doctrine ; institutional new economy ; behavioral economics

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 532-542

Abstrakt:

Opracowanie jest oparte na przeglądzie literatury światowej pierwszej dekady XXI wieku i zawiera analizę przyczyn zaskakujących upadłości sztandarowych korporacji amerykańskich lat 90. ubiegłego wieku oraz genezę światowego kryzysu lat 2008-2009. Na tej podstawie przedstawiono krytykę neoliberalnego nurtu ekonomii i scharakteryzowano istotę zmian w głównym nurcie ekonomii w pierwszej dekadzie bieżącego wieku.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2012

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: