Object structure
Title:

Transfery fiskalne a przeciwdziałanie szokom asymetrycznym w ramach Unii Gospodarczo-Walutowej w Europie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Fiscal transfers as asymmetric shocks absorption mechanism in the European Monetary Union

Creator:

Gajda-Kantorowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

strefa euro ; szoki asymetryczne ; transfery fiskalne ; EMU ; asymetric shocks ; fiscal transfers

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 522-531

Abstrakt:

W ramach Unii Gospodarczo-Walutowej nie stworzono do tej pory mechanizmów zdolnych do skutecznego przeciwdziałania skutkom negatywnych szoków asymetrycznych. Proponowany mechanizm transferów fiskalnych mógłby spełniać funkcję stabilizacyjną w miejsce utraconych instrumentów dostosowawczych. Ostatni kryzys finansowy wzmocnił potrzebę stworzenia mechanizmu stabilizacyjnego opartego na solidarności, ponieważ przetrwanie strefy euro zależy w dużym stopniu od jej zdolności do stworzenia unii politycznej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: