Object structure
Title:

Atrakcyjność inwestycyjna województwa małopolskiego w oczach przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego (w świetle badań ankietowych)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Investment attractiveness of Małopolska Voivodeship in opinion of foreign capital enterprises (in the light of survey results)

Creator:

Brańka, Patrycja

Subject and Keywords:

atrakcyjność inwestycyjna ; województwo małopolskie ; badania ankietowe ; investment attractiveness ; region ; survey

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 15-29

Abstrakt:

W dobie postępujących procesów globalizacji problem konkurencyjności terytorialnej nabiera coraz większego znaczenia. Postępująca integracja międzynarodowa powoduje, że pojedyncze przedsiębiorstwa, głównie regiony, nie są już podmiotami funkcjonującymi w skali własnego kraju, ale przede wszystkim w skali ponadnarodowej, co znacznie poszerza obszary konkurowania, jak również wymagania wynikające z funkcjonowania na rynku międzynarodowym. W artykule zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego; ich nadrzędnym celem było poznanie opinii tych przedsiębiorstw o województwie małopolskim jako miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. Innymi słowy, badania miały pomóc w sformułowaniu wniosków o uwarunkowaniach (barierach i determinantach) prowadzenia działalności gospodarczej przez firmy z udziałem kapitału zagranicznego w Małopolsce.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: