Object structure
Title:

Polsko-czeska współpraca transgraniczna małych i średnich przedsiębiorstw

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Polish-Czech border cooperation of small and medium-sized enterprises

Creator:

Derlukiewicz, Niki ; Rogowska, Małgorzata ; Korenik, Stanisław ; Horáková, Jarmila ; Louda, Jiří

Subject and Keywords:

współpraca transgraniczna ; małe i średnie przedsiębiorstwa ; cross-border cooperation ; small and medium-sized enterprises

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 377-387

Abstrakt:

W globalizującym się świecie możemy obserwować zmiany czynników rozwoju społeczno-gospodarczego. Podstawowym warunkiem konkurencyjności w kraju i na świecie staje się umiejętność współpracy. W obszarach przygranicznych coraz łatwiej dostrzegalna staje się współpraca w obszarze społeczno-kulturalnym oraz w zakresie budowy wspólnych elementów infrastruktury. Rzadziej dostrzega się wzajemną współpracę między małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Celem artykułu jest identyfikacja najważniejszych ekonomicznych aspektów czesko-polskiej współpracy przygranicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak również definicja nowych możliwości i barier takiej współpracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: