Object structure
Title:

Najczęściej popełniane błędy podczas wdrażania zintegrowanego zarządzania ryzykiem (ERM) w polskich przedsiębiorstwach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The most common errors during the implementation of enterprise risk management (ERM) in Polish enterprises

Creator:

Korombel, Anna

Subject and Keywords:

ryzyko ; zarządzanie ryzykiem ; zintegrowane zarządzanie ryzykiem ; risk ; risk management ; Enterprise Risk Management

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241, s. 388-395

Abstrakt:

Zintegrowane zarządzanie ryzykiem, tak bardzo popularne na świecie, wkracza i do naszego kraju. Odbywa się to bardzo powoli i przede wszystkim ma miejsce w dużych firmach. Każda czynność, działanie czy proces, które wykonujemy po raz pierwszy, rodzą dużo emocji, znaków zapytania, a także błędów. Celem niniejszego artykułu jest prezentacja najczęściej popełnianych błędów towarzyszących procesowi wdrażania zintegrowanego zarządzania ryzykiem w polskich przedsiębiorstwach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Format:

application/pdf

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 241 ; Przestrzeń a rozwój

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: