Object

Title: O ewolucji zasad odpowiedzialności organizatora turystyki z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, Nr 203, s. 19-38

Similar

This page uses 'cookies'. More information