Object

Title: Wykorzystanie pakietu statystycznego R w prognozowaniu na podstawie danych w postaci szeregów czasowych z wahaniami sezonowymi dla luk niesystematycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2011, Nr 185, s. 113-124

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information