Object

Title: Przestrzenne zróżnicowanie gospodarowania odpadami w powiatach w latach 2010-2020 impulsem zielonej transformacji w Polsce

Creator:

Szymla, Zygmunt ; Pawlik, Andrzej ; Dziekański, Paweł

Contributor:

Rynio, Dorota. Redakcja ; Zakrzewska-Półtorak, Alicja. Redakcja

Description:

Szymla, Z., Pawlik, A. i Dziekański, P. (2023). Przestrzenne zróżnicowanie gospodarowania odpadami w powiatach w latach 2010-2020 impulsem zielonej transformacji w Polsce. W: D. Rynio, A. Zakrzewska-Półtorak (red.), Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Korenikowi (s. 234-246). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Abstrakt:

Zagospodarowywanie odpadów stało się poważnym wyzwaniem współczesnej gospodarki. Racjonalna gospodarka z wyczerpującymi się zasobami wymaga traktowania odpadów jako cennych surowców, które można ponownie wykorzystać, przetworzyć lub w ostateczności odzyskać z nich energię. Działalność gospodarczą coraz częściej prowadzi się w nowoczesnych warunkach, co często wiąże się z negatywnym wpływem na środowisko. Osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego wygenerował wiele inicjatyw i strategii mających na celu rozwój tzw. zielonej gospodarki. Celem rozdziału jest dokonanie oceny przestrzennego zróżnicowania gospodarowania odpadami w powiatach w latach 2010-2020 , które powinno być impulsem do zielonej gospodarki w Polsce. By zrealizować tak zdefiniowany cel, autorzy wykorzystali różne metody badawcze. Do budowy miary syntetycznej wykorzystano metodę Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS). W wyniku badań przedstawiono zróżnicowanie przestrzenne powiatów w Polsce i potwierdzono wpływ gospodarowania odpadami na zieloną gospodarkę.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

rozdział

Resource Identifier:

doi:10.15611/2023.93.0.17 ; oai:dbc.wroc.pl:124416

Language:

pol

Relation:

Przestrzeń i regiony w nowoczesnej gospodarce : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Korenikowi

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information