Object

Title: Zmiany w zakresie atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych w polskich miastach w latach 2010-2020, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności

Title in english:

Changes in the Attractiveness of Residential Real Estate in Polish Cities in the Years 2010-2020, with Particular Consideration of Accessibility

Creator:

Zakrzewska-Półtorak, Alicja ; Pluta, Agata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 3, s. 164-176

Abstrakt:

Celem artykułu jest wstępne omówienie i ocena zmian w zakresie atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych, w tym ich dostępności, jakie zaszły w polskich miastach w drugiej dekadzie XXI w. Przedmiotem badań są wszystkie miasta w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem kilku wybranych. Okres badawczy to lata 2010-2020. W badaniu przeanalizowano, w różnych ujęciach, zmiany stanu i jakości zasobu mieszkaniowego (analiza porównawcza), zmiany w zakresie dostępności mieszkaniowej (podejście tradycyjne, metoda dochodowa) oraz zmiany w zakresie jakości nieruchomości i ich otoczenia (metoda studium przypadku). Wyniki badania pokazują, że atrakcyjność mieszkaniowa nieruchomości w polskich miastach, analizowana w szerokim ujęciu, co do zasady wzrasta. Jednocześnie, rozpatrując badane zagadnienie jako cechy otoczenia nieruchomości, wskazano, że w szczególnych warunkach, takich jak np. gwałtowne zagęszczanie zabudowy, następuje obniżenie atrakcyjności nieruchomości mieszkaniowych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2023

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

doi:10.15611/pn.2023.3.15 ; oai:dbc.wroc.pl:124393

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2023; vol. 67, nr 3

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

License:

CC BY-SA 4.0

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information